Kova Burcunun Özellikleri

Bilimsel yaklaşımlar, kova burcunun özellikleri arasındadır. Kova burcu olanlar, hangi eğitim düzeyinde olurlarsa olsunlar bilimsel alanda görüş sahibi olurlar. Bu burçlar dahi burcu olarak nitelendirilirler astrologlar tarafından. Bilimsel sahada ve sanatsal alanda orijinal fikirleri vardır. Gelecekle alakalı farklı bir özellikleri vardır onların. Sanki bulundukları zamanın çok ötesinde yaşıyor gibi hissederler kendilerini.

Akılcı yaklaşımlar, kova burcunun özellikleri arasındadır. Kovalar, duygusallıktan çok, akli melekeleri ile hareket ederler. Akılları ile kontrol edemedikleri durumlar onları korkutur. Bu yüzden duygulardan kısmen yoksun, akıllarının egemen olduğu bir yaşam tarzı benimserler.

Aykırılık ta, kova burcunun özellikleri arasındadır. Alışılmışın dışında bir tarzı tüm hayatlarına hakim kılma hevesindedirler. Devrimci bir yapı da, kova burcunun özellikleri arasındadır. Geçmişe bağımlı kalmak istemezler ve her konuda yeniliği benimserler. Özgürlüklerine de son derece düşkündürler. Özgür oldukları sürece mutlu ve başarılıdırlar. Kovaların tavırları dobra, fikirleri ise, inatçılık derecesinde sabittir.

Kova burcu olanlar soğuk görünüşlü olurlar. Mizah konusunda becerikli değildirler. Coşkudan yoksun olurlar. Liderlik konusunda başarı da, kova burcunun özellikleri arasında sayılmaz. Zira inisiyatif almak istemezler ve fikirleri sürekli değişir. Kova burcu olanlar erdemli olurlar.

Dürüstlük ve güvenilirlik yönleri son derece üstündür. Çalışkan ve vefalı insanlar olup, toplum tarafından sevilirler.

Kova Burcunun Olumsuz Özellikleri

Anlaşılması zor bir yapı, kova burcunun olumsuz özellikleri arasındadır. Kova burçları her zaman çevrelerindekileri şaşırtırlar. Sanki bu dünyanın dışında yaşıyorlarmış izlenimi verirler. Fikirleri farklı ve çoğu zaman kabullenilmesi zordur. Hiç akla gelmeyecek tuhaf hareketler sergileyebilirler. Bazen öyle tutarsız davranırlar ki, onların deli mi? yoksa dahi mi? olduğunu anlayamazsınız.

İsyankarlık, kova burcunun özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Bu özellikleri, onların sosyal uyumlarını zorlayan niteliktedir. Özellikle özgürlüklerinin kısıtlandığına inandıklarında tamamen isyankar davranırlar. Muhalif tavırlar da, kova burcunun özelliklerindendir.

Kendi fikirlerini herkesinkinden fazla değerli bulup, farklı fikirlere karşı sürekli muhalefet edebilirler. Bu da onların sabit fikirli insanlar olduğu gerçeğini ortaya çıkarır.

Tartışmacı bir yapıları vardır. Tartışmayı severler ama, tartışmalar onların fikirlerini değiştirmez. Geleneklere bağlılık, kova burcunun özellikleri arasında değildir. Kova burçlarının yenilikçiliği iyidir ama geleneklere fazla muhalefet etmeleri her zaman iyi karşılanmaz.

Aslında kendini beğenmişlik kova burcunun özellikleri arasında değildir. Gelgelelim soğuk tavırları ve sabit fikirlilikleri, onların böyle tanınmalarına sebep olur. Kova burçları son derece hayalci insanlardır. Aslında hayal güçlerinin yüksek olması iyidir ama, olmadık hayallerin peşinde koşmak her zaman fayda getirmez.

Kova Burcunun Olumlu Özellikleri

Hümanist bir yapı, kova burcunun olumlu özellikleri arasındadır. Kova burcu olanlar kendileri için istedikleri güzel şeyleri, başkaları için de isteyecek erdeme sahiptirler. Mesela özgürlük düşkünüdürler, kendileri için özgürlük isterlerken, tüm dünya insanlarının da özgürlüğü konusunda duyarlıdırlar. Dost canlılık, kova burcunun özellikleri arasındadır. Dostlarına karşı son derece vefalıdırlar.

Yenilikçilik belki de, kova burcunun özellikleri arasında en önemlilerindendir. Klasik olan şeyler kovaların ilgisini çekmez ama yine de geçmişten kopmak istemezler. Her zaman ileriyi ve yeniliği tercih ederler. Onların bu özellikleri, her olaya yeni bir bakış açısı kazandırmalarına olanak tanır. Zaten mucitlik te kova burcunun özellikleri arasındadır. Tarihe geçmiş pek çok buluşun altında kovaların imzası bulunmaktadır. Kova burçları entelektüel insanlardır. Bilgiye önem verirler.

Meraklılık ta kova burcunun özelliklerindendir. Pek çok konuda bilgi sahibi olmalarının en büyük sebebi de budur. Yeni bilgiler öğrenip, öğrendiklerini yeniden yorumlayarak farklı bir anlam kazandırma konusunda son derece marifetlidirler.

Kova burçları değişikliklerden çok hoşlanırlar. Havai tabiatlı oldukları için çabuk sıkılırlar. Bu yüzden ilgi alanlar hem çoktur, hem de sık sık değişiklik gösterir. Bağımsızlıklarına da büyük önem verirler. Kimseye bağımlı kalmak istemezler ama hep aranan ve ilgi gören insanlardır. Paylaşımcılık ta kova burcunun özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Kindar değildirler. Dürüst ve güvenilir insanlardır.